Periodens Celsa (sist oppdatert 23.01.2023)
kr 2400 per tonn