Periodens Celsa (sist oppdatert 01.06.2023)
kr 2325 per tonn