Periodens Celsa (sist oppdatert 22.05.2024)
kr 2625 per tonn