Periodens Celsa (sist oppdatert 01.12.2023)
kr 2275 per tonn