Periodens Celsa (sist oppdatert 22.09.2022)
kr 1800 per tonn